Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.

Sekční vrata

Garážová sekční vrata Garážová sekční vrata

Garážová sekční vrata patří mezi nejoblíbenější typ garážových vrat a to především díky rozmanitosti designu a dekorů dřeva. Dalším plusem sekčních vrat je míra zabezpečení, která je nesrovnatelná oproti ostatním druhům vrat. Garážová sekční vrata se vyznačují výsuvným mechanismem a montáží za stavební otvor garáže, dnes je však možný systém vrat posuvný do boku, popřípadě montáž vrat do otvoru. Lze je tedy vsadit do téměř jakéhokoliv stavebního otvoru.

Garážová sekční vrata jsou vyráběna ze sendvičových panelů s tloušťkou od 20 do 45 mm a izolovaná polyuretanovou pěnou, která je bezfreonová. Ocelové plechy jsou naprofilované tak aby došlo k přerušení tepelného mostu (zemezení průniku zimy do vnitřku garáže). Těsnění které je zpravidla po celém obvodu vrat, tedy na zárubních a ve vrchní a spodní části tak aby došlo k co nejmenším tepelným ztrátám.

Samotné panely lze osadit okny, popřípadě celoproskleným sekčně osazeným hliníkovým rámem. Dále lze do sekčních vrat zasadit vstupní dveře, které lze otevírat nezávisle na vratech a tím dokážeme zamezit nechtěnému úbytku tepla. Vstupní dveře jsou také vhodné pokud zajíždíme do garáže s kolem či kočárkem a to díky možnosti bezrahových dveří.

V základu je možné mít sekční vrata s nástřikem bíle barvy. Vrata je však možné nalakovat do několika stovek odstínů dle vzorníku RAL. Takto můžeme dosáhnout stejné barvy, jakou máme například na dveřích či oknech. V poslední době je moderní sekční vrata lakovat do barvy fasády a tím zaručit optickou jednolitost barvy. Nejčastěji se s tím setkáváme u moderních staveb se stříbrnou či našedlou fasádou a tím odpovídající barvou sekčních vrat. Dalším typem barevných odstínů jsou tzv. dřevodekory, které nám imitují barvu a strukturu dřeva. Nejčastěji používaným odstínem je zlatý dub, který se výborně hodí do domů, které jsou osazeny okny ve stejném odstínu zlatého dubu.

Kromě klasických sekčních vrat, která se osazují za otvor do ostění, je možné vrata zasadit do otvoru garáže. Sice se nám částečně zúží šířka a výška otvoru, avšak na druhou stranu tím zachováme stejnou, né-li větší délku garáže. Stává se to zpravidla v situaci, kdy máme garáž osazenou křídlovými vraty, které jsou zároveň s fasádou. Tento systém sekčních vrat, se dá také využít v případě, že nemáme v garáži žádné ostění a nadpraží (překlad). V tomto případě je vhodné vytvoření rámu z jacklů, kteří po nalakování splynou s vraty a tím není pokažena estetika vrat. 
Kromě sekčních výsuvných vrat, existují vrata, která nám zajíždějí do boku, tedy podél stěny uvnitř garáže. Tento způsob vrat je vhodný především v případě pokud nemáme místo pro horizontální kolejnice, které jsou nutné u sekčních vrat. Další výhodou těchto vrat je možnost částečného otevření a tím možnosti průchodu osob, stejně jako u dveří.