Z důvodu nařízení vlády pozastavujeme osobní odběry. Objednávky nadále vyřizujeme prostřednictvím zásilkových služeb.
Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.

Typy kování garážových sekčních vrat

Typem kování rozumíme systém kolejnicového vedení a umístění pružin. Tento typ je závislý na stavební situaci vně garáže. V tomto případě, je to výška překladu neboli nadpraží. Tento rozměr je důležitý, jelikož část konstrukce vrat je kotvena právě do tohoto překladu. Zpravidla je to hřídel s torzními pružinami, které tahají vrata nahoru, nebo těsnění vrat v případě jiného typu kování.

Standardní kování

Standardní typ kování sekčních vrat - nadpraží 350 mm a více

Jak je řečeno v úvodu, typ kování je dán výškou nadpraží. Základním typem je standardní kování s výškou překladu 35 cm a výše. V tomto případě je kolejnicové vedení tvořeno jednou horizontální kolejnicí, po které vyjíždí sekce vrat pod strop. Uchycení hřídele s torzními pružinami je řešeno kotvením do překladu.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.

 

Snižené přední kování

Snížené přední - typ kování sekčních vrat - nadpraží 230 až 340 mm

Dalším typem kování je snížené přední, které se používá v případě výšky překladu 23-34 cm. Tento systém patří mezi nejpoužívanější, vzhledem k výšce nadpraží, které bývá zpravidla 25 cm. Kování se vyznačuje zdvojenými kolejnicemi, přičemž v horní kolejnici jezdí horní sekce, tak aby došlo k plnému dotěsnění. I zde je torzní systém pružin umístěn do překladu.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.

Snižené zadní kování

Snížené zadní - typ kování sekčních vrat - nadpraží 90 až 220 mm

V případě, že máme výšku překladu nižší, než 22 cm, je nutné použití sníženého zadního kování, kdy je hřídel s torzními pružinami umístěna na konci horizontálních kolejnic a tím je možné vrata zasadit do otvoru, kdy je výška překladu 11 cm.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.