Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.

Typy kování garážových sekčních vrat

Typem kování rozumíme systém kolejnicového vedení a umístění pružin. Tento typ je závislý na stavební situaci vně garáže. V tomto případě, je to výška překladu neboli nadpraží. Tento rozměr je důležitý, jelikož část konstrukce vrat je kotvena právě do tohoto překladu. Zpravidla je to hřídel s torzními pružinami, které tahají vrata nahoru, nebo těsnění vrat v případě jiného typu kování.

Standardní kování

Standardní typ kování sekčních vrat - nadpraží 350 mm a více

Jak je řečeno v úvodu, typ kování je dán výškou nadpraží. Základním typem je standardní kování s výškou překladu 35 cm a výše. V tomto případě je kolejnicové vedení tvořeno jednou horizontální kolejnicí, po které vyjíždí sekce vrat pod strop. Uchycení hřídele s torzními pružinami je řešeno kotvením do překladu.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.

 

Snižené přední kování

Snížené přední - typ kování sekčních vrat - nadpraží 230 až 340 mm

Dalším typem kování je snížené přední, které se používá v případě výšky překladu 23-34 cm. Tento systém patří mezi nejpoužívanější, vzhledem k výšce nadpraží, které bývá zpravidla 25 cm. Kování se vyznačuje zdvojenými kolejnicemi, přičemž v horní kolejnici jezdí horní sekce, tak aby došlo k plnému dotěsnění. I zde je torzní systém pružin umístěn do překladu.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.

Snižené zadní kování

Snížené zadní - typ kování sekčních vrat - nadpraží 90 až 220 mm

V případě, že máme výšku překladu nižší, než 22 cm, je nutné použití sníženého zadního kování, kdy je hřídel s torzními pružinami umístěna na konci horizontálních kolejnic a tím je možné vrata zasadit do otvoru, kdy je výška překladu 11 cm.

Obrázek technické dokumentace prostoru pro vrata si můžete prohlédnout ZDE, obrázek prostoru pro vratové panely ZDE.